Nyhetssaker

Oselvarverkstaden nominert til UNESCO-liste

Oselvarverkstaden og oselvarkulturen er nominert til UNESCO-lista «Best Safeguarding Practices» – Beste vernepraksisar – etter konvensjonen om immateriell kulturarv. Søknaden er utarbeidd av Oselvarverkstaden, og Kulturdepartementet har sendt han til UNESCO på vegner av den norske staten. Tiltaket som er nominert har tittelen: «The Oselvar boat – reframing a traditional learning process of building and use to a modern context». Til UNESCO’s konvensjon om immatriell kulturarv er det knytt tre ulike lister: «truga kulturuttrykk», «representativ liste» og «beste vernepraksisar». Innanfor...

Les meir

Variasjon i småbåtbygging – historisk, geografisk og etter bruksområde

Konferanse 12.-14.september 2013 Program: Variasjonar i småbåtbygging Variations in clincer built boats Korleis har den vesle, klinkbygde trebåten endra seg gjennom historia? Kva skilnader er det på småbåtane langs norskekysten, og elles i det nordatlantiske området? Kva skilnader er det som fortel om ulike...

Les meir

Kurs

Oppmålingskurs på Oselvarverkstaden. Arne Emil Christensen lærer båtbyggjarane å måla opp båtar til dokumentasjon....

Les meir

Helge og «Sofie»

«Sofie» er bygg nummer 74 frå Oselvarverkstaden, levert i mai 2012. Bjørn er den glade eigaren!

Les meir

Bygg nr 75

Bygg nummer 75 frå Oselvarverkstaden nesten klar til levering. No er det seglbenkene som skal på plass. Det vil finnast ein glad eigar av ein ny båt før...

Les meir

Båt nr 28

Bygg nummer 28 frå Oselvarverkstaden ligg og duppar ved piren vår. Det er godt å kvila augo...

Les meir

Vårslepp på Osøyro

Open dag på verkstaden under Vårsleppet på Osøyro på laurdag, som det fyrste av mange tilskipingar Oselvarverkstaden skal vera med på i sommar. Mellom anna skal me delta på Nordisk kystkulturfestival i Ebeltoft, trebåtfestivalane i Norheimsund, Risør og Skudneshavn, Kysten-stemnet i Kristiansand og ymse anna. Det vert ein spennande sommar! Biletet er frå Risør i fjor.

Les meir

Kanaldagane på Finnås

Takk til Vidar Onarheim for tilsendte bilete frå Kanaldagane på Finnås i Bømlo frå 2005.

Les meir