3D-modell av ein færing

Den siste tida har vi arbeidd med oppmåling og registrering av gamle båter. I samanheng med dette har vi prøvd ut noko som kallast fotogrammetri. Denne teknologien er mykje brukt i arkeologi. Oselvaren på denne sida er sett saman av omlag 400 bilete. Dette er vårt første forsøk med 3D-fotografering.

Oselvar færing bygget av Nils K. Drange fra Lysekloster i Os kommune, Norge. Båten fikk gullmedalje på Landsutstillingen i Bergen 1928. 3D-modell laget av Vidar Langeland, Oselvarverkstaden i 2018.

Oselvar færing built by Nils K. Drange from Lysekloster in Os municipality, Norway. The boat won a gold medal at the National Exhibition in Bergen 1928. 3D model made by Vidar Langeland, Oselvarverkstaden in 2018.