Godkjend lærebedrift

Oselvarverkstaden er godkjend lærestad for lærlingar i trebåtbyggjar faget.

Hausten 2023 har vi to lærlingar ved Oselvarverkstaden og vi har sidan oppstarten utdanna meir enn ti lærlingar i trebåtbyggjarfaget.

Her er eit lite utdrag frå opplæringsplanen:

Trebåtbyggaren produserer, reparerer, vedlikeheld og restaurerer skrog, overbygg, riggar, innredningar og installasjonar. Sentrale arbeidsoppgåver er

  • bruk av dei forskjellige material som vert brukt i tradisjonell båtbygging
  • tørkeprosessar og bearbeiding
  • mekaniske forbindelsesmetoder, liming og overflatebehandling
  • estetikk, design og konstruksjon med tekning og visualisering
  • kvalitetssikring og HMS

Fagarbeideren skal i samarbeid med andre og selvstendig kunne planleggje, gjennomføre, dokumentere og vurdere sitt arbeid på en slik måte at det også kan lede til nytenking og produktutvikling.

Her finn du heile læreplanen for trebåtbyggjarfaget