Godkjend lærebedrift

Oselvarverkstaden er godkjend lærestad for lærlingar i trebåtbyggjar faget.

Vi samarbeider med IFOS som er eit opplæringskontor. Saman med verksemda utformar dei læreplan og er med på å ta ansvar for undervisninga av lærlingane.

Her er eit lite utdrag frå læreplanen laga av IFOS:

Trebåtbyggaren produserer, reparerer, vedlikeheld og restaurerer skrog, overbygg, riggar, innredningar og installasjonar. Sentrale arbeidsoppgåver er

  • bruk av dei forskjellige material som vert brukt i tradisjonell båtbygging
  • tørkeprosessar og bearbeiding
  • mekaniske forbindelsesmetoder, liming og overflatebehandling
  • estetikk, design og konstruksjon med tekning og visualisering
  • kvalitetssikring og HMS

Fagarbeideren skal i samarbeid med andre og selvstendig kunne planleggje, gjennomføre, dokumentere og vurdere sitt arbeid på en slik måte at det også kan lede til nytenking og produktutvikling.