Kvar del i båten

Kjøl
Lót
Stamn
Stamntopp
Framhals
Bakhals
Botnabord
Frambøre
Bakbøre
Framripe
Bakripe
Rong
Hodlerong
Betaleist
Bete
Underband
Esing
Kjeip
Hamleband
Siglingaoke
Ror