3000 km i oselvar

Bjarte Vestøl er på rotur frå svenskegrensa i sør til grensa mot Russland i nord. Interessant for båtbyggjarane å høyre om hans erfaring med båten som vart bygd på Oselvarverkstaden for tjue år sidan. Han har no fått justert både keiper og årar, og er klar for tur vidare nordover.