Tidslinje

Skinnbåtar frå steinalderen, illustrasjon Arkikon

10 000 f.kr. – Eldste spor av menneske på Vestlandet

8500 f.kr. – Spor av skinnbåtar i Noreg

5000 f.kr. – Spor av stokkebåtar

2400 f.kr. – Spor av plankebåtar

400 f.kr. – Båtar blir sauma med vidjer eller røtter

År 0 – Keipar vert brukt på båtane, ein går frå padling til roing

300Halsnøybåten

700 – Seglet blir vanleg i Norden

Utspent stokkebåt og klinka båt med fleire bordgangar

900Gokstadfæringen

1500-1850 – Eksport av oselvarar til Shetland

1664 – 31 aktive båtbyggjarar vart registrerte kring Bjørnefjorden

1750 – Tøsdalskarene dreiv med båtbyggjing i Oselvo og båten fekk namnet sitt

1847 – Første i rokonkurranse med oselvar på Lungegårdsvatnet i Bergen

1898 – «Os Baatbyggerforening» vert stifta

Kyrkjeferd Ferstadvågen 1909. Kjelde: Lokalhistorisk arkiv, Bjørnafjorden kommune

1978 – Første noregsmeisterskap i oselversegling

1990Oselvarlaget blir stifta

1997Oselvarverkstaden blir stifta

Kjelder: Kjell Magnus Økland: «Oselvaren, den levande båten», Einar Østmo, Professor, Kulturhistorisk museum, UiO

Her kan du lese meir om den nordiske klinkbåttradisjonen