Bli vår støttespelar

Oselvarverkstaden får i dag økonomisk støtte frå Vestland fylkeskommune og Bjørnafjorden kommune, men vil óg ha næringslivet med på laget, og inviterer difor til dugnad:

Oselvaren har hatt ein unik posisjon i gamle Os kommune. Oselvaren og Oselvarverkstaden vil òg bli viktig for å sette den nye Bjørnafjorden kommune på kartet. Oselvarverkstaden vil ha lokale krefter med på laget, og inviterer difor til dugnad:

Næringsliv og private i Bjørnafjorden er stolte av Oselvaren, og vil kanskje ha eit ønske om å kunne assosiere sine verksemder og seg sjølv med denne historiske kulturskatten – som denne båten og handverket er.

Askeladden Boat og Irisgården AS har i fleire år støtta arbeidet til Oselvarverkstaden. Støtta nyttast til formidling gjennom film og foto på nettsider og i sosiale media. Ta kontakt hvis du vil vera med på å støtte arbeide vårt, vi er stadig open for nye samarbeidspartnarar.

Askeladden

Askeladdens DNA bygger på tusen års båtbyggertradisjon. Henrik J. Askvik grunnla Askeladden-eventyret i 1911 på samme sted som tredje generasjon Askvik i dag har sitt daglige virke og hovedkvarter. Henrik J. Askvik startet med å bygge det som nå er Norges nasjonalbåt, Oselvaren, som har tradisjoner over tusen år tilbake i tid. Henrik J. Askviks sine sønner var senere blant de aller første i Norge som i 1957 tok i bruk det nye byggematerialet glassfiber armert polyester i produksjon av båter.

Irisgården

Irisfabrikken sto ferdig i 1953 og namnet er egentlig litt misvisande. Det var Rundveveriet som bygde og dreiv virksomhet i bygningen. Iris var varemerket til Rundveveriet. I dag er funkisbygget ved Oselvo eit landemerke som inneheld alt frå Lensmannskontor til Vinmonopol. Irisgården er vår nærmaste nabo og vi på Oselvarverkstaden er særs glade for at dagens eigare vil være med å støtte oss.

Slik kan du være med å støtta oss:

  • Hovudsponsor får sin logo med undertittelen «Hovudsponsor» på opningssida www.oselvarverkstaden.no
  • Får sin eigen logo på ei eiga sponsorside under www.oselvarverkstaden.no
  • Sponsoren får gratis omvisning for kunder og eigne tilsette
  • Hovudsponsor får høve til å laga eigen sponsorlogo og tilknyting på eiga heimeside
  • Hovudsponsor får ein skalamodell av Oselvaren til utsmykking av eiga verksemd
  • Ramma hovudsponsorbevis som dei kan henge opp i eiga verksemd