Råseglseminaret 2023 er no historie

Råseglseminaret 2023 er no historie. Ein stor takk til Vestland Fylkeskystlag, Forbundet KYSTEN og Kystkultur.no (og ikke minst værgudana) for eit svært vellukka seminar. Det var eit spektakulært syn å sjå heile elleve råseglrigga båtar på Fanafjorden både fredag og laurdag.

Råsegl er eit firkanta skværseil, og er den eldste kjente segltypen i Noreg. Råsegl og skværseil er tilnærma synonymer. Råsegl blir mest brukt om seglet på tradisjonelle småbåtar og vikingskip, mens skværseil er forbundet med større seglskuter.