Forskning

2022: Æringsprosjekt – Studie og oppmåling av dei minste båtene i oselvartradisjonen. Prosjektet har resultert i ein nybygd æring. Arbeidet vart gjort av Stig Salbu Henneman.

2018 – 2019: Oppmålingsprosjekt – Dei større oselvarane, seksæring, åttring og ladromsbåt. Båtbyggjarar og lærlingar målte opp 10 – 15 større oselvare i gamle Hordaland fylke.

I 2016 starta båtbyggar Maik Riebort eit forskingsprosjekt med støtte frå Norsk Kulturråd og Stiftelsen Oselvarverkstaden. Prosjektet har fått namnet «Oselvaren. Korleis kulturell utveksling har prega den norske båtbygginga. Ein eksempelstudie.»

Artikkelen som vart publisert 1.april 2017.

Der Oselvar Wie kultureller Austausch den norwegischen Bootsbau geprägt hat. Eine Fallstudie. Von Maik Riebort

Hier ist der Bericht in deutscher Sprache:

Oppmålings-prosjekt 2017 – 2019

I 2017 fekk vi støtte frå Norsk Kulturråd for å dokumentere gamle store oselvarbåtar. Prosjektet gjekk over tre år og vi målte opp 15 båtar. Du kan lese meir om prosjektet her: