Personvernerklæring

Behandlingsansvarleg

Stiftinga Oselvarverkstaden, org. 979 676 220, ved styret er ansvarleg for organisasjonens behandling av personopplysningar.  

Personopplysningar som kan lagrast

Vi lagrar følgjande personopplysningar om våre kunder; Namn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. 

Formål

Vi behandler opplysningane for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. 

Vi bruker og opplysningane for å kunne gje deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post og telefon.

Grunnlag

Informasjon om namn, adresse, telefon og e-postadresse nyttast for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingan er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). 

Der du har samtykka nyttast og opplysningane til å gje deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon eller SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. 

Innhenting av personopplysninger 

Vi lagrar dei personopplysningene du avgjer på våre nettsider i samband med kjøp. På oselvarverkstaden.no nyttar vi informasjonskapslar (cookies). Ein informasjonskapsel er ei lita tekstfil som kan lastas ned og lagras på di datamaskin når du åpner ei nettside. Nokre kapslar er nødvendige for at nettsiden skal fungere, og andre nyttast for å gje deg som kunde ein god brukaroppleving. Ved å nytta nettsidene våre aksepterer du bruk av informasjonskapslar.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter 

Vi vil ikkje dele, selge, overføre eller på anna måte utlevere personopplysningar til andre, med mindre vi er rettsleg forplikta til det.  

Sletting av personopplysninger

Opplysninger som du gjer oss, vil bli tatt vare på inntil «formålet med behandlingen er oppfylt». Dette betyr at når handler hos oss, tar vi vare på alle opplysningane dine frem til varen er levert og faktura er betalt. Opplysningar vi etter bokføringsloven er forplikta til å bevare, vil lagrast i 5 år i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte 

Vi behandler dine personopplysningar i henhold til personopplysningsloven og gjeldande forskrifter. Vi gjer deg merksam på at du kan kreve innsyn i og flytting av eigne personopplysningar, samt kreve retting eller sletting av opplysningar. 

Ein kan klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglane.

Personvernombud

Styret i fellesskap med dagleg leiar påser at personopplysningslovens reglar om behandling av personopplysningar blir fulgt.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrar dine personopplysningar ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive delar av avgitte opplysningar. All trafikk på nettstaden foregår kryptert, og vi har eigne databehandleravtaler med underleverandørene vi nyttar.

Revisjon av personvernerklæringen

Denne personvernerklæringa vil bli oppdatert for å følgje eventuelle endringar på nettstaden eller i våre rutiner. Ny erklæring vil bli publisert på nettstedet seinest ei veke før endringane iverksettes.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om informasjon som er registrert, retting og sletting kan sendast skriftleg til dagleg leiar på denne adressa: post@oselvarverkstaden.no

Privacy Policy – Oselvar:VR

Oselvar:VR, Oselvarverkstaden or Picapoint Studio AS does not collect any personally identifiable information about you through the use of the application (Oselvar:VR).

Useful links

Oselvar:VR is built for, and distributed through Meta, Meta Quest and related services.

You can find their privacy policy and other legal documents here.