Tusen års båtbyggartradisjon

På 1800-talet var oselvaren den dominerande småbåttypen langs heile Hordalandskysten, og etter den store omveltinga i fiskeria kring førre hundreårsskifte, då fiskarane byrja ta i bruk større båtar som dei sette motor i, var det berre Os og Strandebarm som overlevde som båtbyggjarbygder i Hordaland. Oselvaren er ein smekker robåt, mjukt bygd av tynne materialar og berre tre bordgangar. Han har vore kjend som ein særs lett robåt og snøgg seglar, og i tillegg som ein trygg båt.

Det vert framleis skipa til kappsegling – med eigen noregsmeisterskap – for oselvarar.

English summary:

The Oselvar is among the very few types of small Norwegian boats build traditionally. All the knowledge assembled by generations of boat builders is taken care of, and passed on to the younger craftsmen being trained at the centre. The secrets of the trade have been passed down from generation to generation, in a line of tradition going back to the Viking Age, more than 1000 years. The knowledge has been refined over the centuries, in close cooperation between the boat builders and demanding customers. The boat builders of today benefit from a millennium of accumulated knowledge, enabling them to build just the boat the customer needs.