Nyhetssaker

Ella og Fredrik, dei nye lærlingane våre

Mange var interessert i lærlingplassane som vi lyste ut i vår, og det vart vanskeleg å berre velge ein. 1.september starta Ella og Fredrik læretida si. Ella Mørtsell er 18 år og kjem frå Gratangen i Troms. Ho vaks opp med ei mor som segla fembøring, ein nordlandsbåt på ca 45 fot. Ella har difor eit nært forhold til sjø og båtliv. Ella er interessert i kunst og på fritida likar ho å teikne og måle. Heimplassen til Ella ligg i nærleiken av Nordnorsk Fartøyvernsenter i Gratangen. Dette er vel ein av grunnane til at Ella no er fast bestemt på å bli tradisjonsbåtbyggar. – Det er alltid...

Les meir

Særs vellukka Oselvarfestival

Laurdag blei Oselvarfestvialen arrangert i og rundt Oselvernaustet, Oselvarverkstaden og ikkje minst på Oselvo. Kor mange som var innom dei fire timane arrangementet varte er uvisst. Eit av dei populære innslaga var bygging av leikebåtar. Over 200 båtar gjekk ut i løpet av dagen. Det var mange ivrige båtbyggjarar.      ...

Les meir

Oselvardagane 2017

I byrjinga av kvart skuleår arrangerer vi Oselvardagen. Dette er eit undervisningsopplegg for alle elevane i niandeklassane i Os kommune. Opplegget er eit samarbeid mellom Oselvarverkstaden, Oselvarlaget og Os kommune. Her får elevane læra om oselvaren, historia frå vikingtida, bruk av båten og ellers om knuter og anna sjømannskap.  ...

Les meir

Oselvarfestivalen 2017

Oselvarnaustet og Oselvarverkstaden – Laurdag 2. september – kl 10.00  Ope hus på Oselvarverkstaden. Tale m/ Berit Osmundsen, dagleg leiar Oselvarverkstaden. Båtbyggjarane gjer tips kring reparasjon og vedlikehald av trebåtar. Leikebåtbygging for born i alle aldre, kapproing, musikk og underhaldning.

Les meir

Risør trebåtfestival

3 – 5 august var Berit og Stig på Trebåtfestivalen i Risør. Kvart år kjem 12-15.000 gjester til den vesle sørlandsbyen desse dagane i starten av august. Publikum kjem for å få med seg nokre av verdas vakraste trebåtar, utstilling av kunsthandverk, store og små konsertar med lokale, nasjonale og internasjonale artistar. Oselvarverkstaden har vore fast gjest på festivalen i meir enn ti år. Takk til Terje Jansen for flotte...

Les meir

Til sals

Ny ubrukt Oselvar færing, 11 al (ca 620 cm) Ferdigbygd 2017. Pris 130 000,- ferdig smurd, inkl 2 par årer, tiljer, tofter og ausefat. Kontakt: Dagleg leiar: Berit Osmundsen   Telefon: 56 57 52 55 / 957 05 824...

Les meir