Oselvarverkstaden

Oselvarverkstaden er ei stifting som Os kommune, Hordaland fylkeskommune og Os båtbyggjarlag står bak. Føremålet er å ta vare på handverkskunnskapen, og både kommunen og fylkeskommunen yter tilskot til drifta, slik at verkstaden kan bruka mykje tid på kunnskapsoverføring og tileigning. Siste nytt frå verkstaden finn du på Facebook

Oselvar til sals

Verkstaden byggjer oselvarbåtar på bestilling, reparerer båtar og tek på seg konsulentoppdrag som har med dokumentasjon og vurdering av båtar å gjera. Verkstaden har normalt 1 –1,5 års leveringstid for nye båtar, og eit par månaders ventetid på større reparasjoner.

Besøk Oselvarverkstaden

Du finn oss i Hamnevegen 41, 5200 Os

Utstillinga har ope for publikum mandag til fredag 13.00 til 15.00.  Somme dager er vi ute på oppdrag, i skogen eller vi sager tømmer. Derfor oppmodar vi langveisfarande å forsikre seg om at vi er til stades før dei legg turen. Utstillinga er gratis.

Omvisning med film / foredrag kan du bestille på telefon: 905 56 285 – kr 100,- pr person

Omvisning kveld og helg etter avtale, minimum kr 1200,- eller 150,- pr person

Oselvarverkstaden held stengt i juli 2018. dette grunna messer, festivalar og ferieavvikling.

The exhibition is open Monday to Friday: 11.00 – 15.00 – Hamnevegen 41, 5200 Os (The workshop will be closed in July 2018)

Contact: 56 57 52 55 / 905 56 285