Oselvarverkstaden

Oselvarverkstaden er ei stifting som Os kommune, Hordaland fylkeskommune og Os båtbyggjarlag står bak. Føremålet er å ta vare på handverkskunnskapen, og både kommunen og fylkeskommunen yter heller store tilskot til drifta, slik at verkstaden kan bruka mykje tid på kunnskapsoverføring og -tileigning.

Oselvaren

Oselvaren er klinkbygd (sideborda er klinka saman kant over kant) av tynne, svært breie bord. Først vert borda sauma opp mellom stamnar og kjøl, deretter vert band (spant) sett inn. Ein færing har tre bordhøgder på kvar side. Vyrket er furu. Til kjøl, lot, stamnar og keipar vert nytta eik.

Oselvar for salg

Verkstaden byggjer oselvarbåtar på bestilling, reparerer båtar og tek på seg konsulentoppdrag som har med dokumentasjon og vurdering av båtar å gjera. Verkstaden har no 1 –1,5 års leveringstid for nye båtar, og eit par månaders ventetid på større reparasjonar.