Oselvarverkstaden

Oselvarverkstaden er ei stifting som Os kommune, Hordaland fylkeskommune og Os båtbyggjarlag står bak. Føremålet er å ta vare på handverkskunnskapen, og både kommunen og fylkeskommunen yter tilskot til drifta, slik at verkstaden kan bruka mykje tid på kunnskapsoverføring og tileigning. Siste nytt frå verkstaden finn du på Facebook

Oselvaren

Oselvaren er klinkbygd (sideborda er klinka saman kant over kant) av tynne, svært breie bord. Først vert borda sauma opp mellom stamnar og kjøl, deretter vert band (spant) sett inn. Ein færing har tre bordhøgder på kvar side. Vyrket er furu. Til kjøl, lot, stamnar og keipar vert nytta eik.

Besøk Oselvarverkstaden

Du finn oss i Hamnevegen 41, 5200 Os

Utstillinga har ope for publikum mandag til fredag, 13.00 til 15.00.  Somme dager er vi ute på oppdrag, i skogen eller vi sager tømmer. Derfor oppmodar vi langveisfarande å forsikre seg om at vi er til stades før dei legg turen. Det kostar ingenting å ta turen innom, prisar for omvisning ser du her:

Omvisning med film / foredrag kan du bestille på telefon: 905 56 285 – (kr 100,- pr person)

Omvisning kveld og helg etter avtale, minimum kr 1200,- eller 150,- pr person

Oselvarverkstaden held stengt i juli 2018. dette grunna messer, festivalar og ferieavvikling.

The exhibition is open Monday to Friday: 13.00 – 15.00 – Hamnevegen 41, 5200 Os (The workshop will be closed in July 2018)

Contact: 56 57 52 55 / 905 56 285