Oselvarverkstaden

Oselvarverkstaden er ei stifting som Os kommune, Hordaland fylkeskommune og Os båtbyggjarlag står bak. Føremålet er å ta vare på handverkskunnskapen, og både kommunen og fylkeskommunen yter tilskot til drifta, slik at verkstaden kan bruka mykje tid på kunnskapsoverføring og tileigning.

Flyfoto over Osøyro, Oselvarverkstaden ligg i sentrum, like ved brua som går over Oselva.

Oselvar til sals

Verkstaden byggjer oselvarbåtar på bestilling, reparerer båtar og tek på seg konsulentoppdrag som har med dokumentasjon og vurdering av båtar å gjera. Verkstaden har normalt 1 –1,5 års leveringstid for nye båtar, og eit par månaders ventetid på større reparasjonar. Hvis du ikkje har tid til å vente, har vi våren 2017, ein færing som er klar for sjøsetting. 

Besøk Oselvarverkstaden

Du finn oss i Hamnevegen 41, 5200 Os

Utstillinga har ope for publikum mandag til fredag 13.00 til 15.00.  Somme dager er vi ute på oppdrag, i skogen eller vi sager tømmer. Derfor oppmodar vi langveisfarande å forsikre seg om at vi er til stades før dei legg turen. Utstillinga er gratis. Grunna ombygging er utstillinga delvis stengd fram til mars 2018.

Omvisning med film / foredrag kan bestillast på telefon: 905 56 285 – kr 100,- pr person

Omvisning kveld og helg etter avtale, minimum kr 1200,- eller 150,- pr person

The exhibition is open Monday to Friday: 11.00 – 15.00 – Hamnevegen 41, 5200 Os

Contact: 56 57 52 55 / 905 56 285