Bygstadskipet på vitjing i Os

Bygstadskipet fulgt av ein liten armada med oselvare på vei inn i Os Havn. Ein fin start på Osdagane. Oselvarverkstaden deltok i kortesjen med to båtar.