Vår i lufta

Vi har fire færingar som skal leverast denne våren. Akkurat no får to av dei det siste strøket med tjøre. Når desse oselvarane er levert går vi i gong med minst tre nye bygg. Ein seksæring, to færingar og kanskje ein æring.