Grindverksbygg i Oselvarparken


Vi er i gang med å lage eit grindverksbygg som vi har fått løyve til å sette opp utanfor verkstaden. Grindbygget skal mellom anna nyttast til overflate behandling av båt.