Oselvardag på museet

Bergens Sjøfartsmuseum, Oselverklubben og Oselvarverkstaden innviterer til Oselvardag på museet!
11:00 Museet åpner. Utstilling av tre oselvarar, tilfar og beslag. Boksalg og signering. Åpen kafé. Demonstrasjon og prøving av klinking. Montering av miniatyrutgåve av ein færing. Båtbyggjaren forklarer – publikum (også barn) kan delta.
11:20 Foredrag i auditoriet. Informasjon om Oselvarklubben v/FInn Totland. Orientering om planar for fellesnaust i Meland v/Atle Bergseth. Orientering om korleis ein kan få til meir båtbruk i tradisjonsbåter ved å laga fellesnaust v/dag. leiar for Kystsogevekene, Kjell Magnus Økland.
12:15 Båtbyggjarane svarar Båtbyggjar Stig Salbu Henneman og lærlingane Ella Mørtsell og Fredrik Meier frå Oselvarverkstaden. Demonstrasjon av reparasjonsmåtar og tips til vårpussen.
12:45 Oselvarkafé på dekk i 2. etasje Orientering om aktivitetstilbod i sesongen 2018 v/Per Otto Svendsby,leiar i Hordaland Fylkeskystlag og Finn Totland, leiar i Oselvarklubben.
13:30 Omvisning i museet si modellsamling av tradisjonsbåtar
v/Arild Marøy Hansen og Finn Totland.
13:30 Opprigging. Seglaren gjer råd. Råsegl, sprisegl bruksbåt og regattarigg.
14:00 Foredrag i auditoriet. Restaurering av færing. Oselvarbok-forfattar Kjell Magnus Økland fortel og vier bilete og film om korleis han har restaurert ein 10-alens oselvar fra 1960-talet. På oselvardagen står denne båten utstilt i museet.
15:00 Slutt