Færing med brudesess til Norges Miljøvernforbund

Kurt Oddekalv frå Norges Miljøvernforbund henta i dag oselvaren som er bygd av Maik Riebort. Båten skal ikkje reise langt, du finn han igjen i Osvassdraget, der den skal nyttast av brudepar og andre som vitjar Seletun Miljøhotell.