Nis Kristian – ny lærling ved verkstaden

Dette er Nis Kristian, han skal gå drøyt tre år i lære på Oselvarverkstaden. Nis er fra Danmark og har blant annet bakgrunn fra Vikingeskipsmuseet i Roskilde og Fosen folkehøgskole.