Kulturminnefondets formidlingsstipend 2018

– Berit Osmundsen har, med sin iver og entusiasme, blåst nytt liv i båtbyggjar tradisjonen i Os, seier styremedlem i Kulturminnefondet, Per Kyrre Reymert. Grunngjevinga er den store innsatsen ho gjer for å setja søkelyset på trebåtar generelt og Oselvar-båten spesielt. Stipendet på 50.000 kroner kan nyttast til reiser og foredragsverksemd for å formidla erfaringar frå aktiv innsats i praktisk kulturminnevern over mange år. Les meir om prisen her

Tildelt stipend: Berit Osmundsen i Oselvarverkstaden er tildelt stipend frå Kulturminnefondet: (Foto: Simen Bjørgen)