Variasjon i småbåtbygging – historisk, geografisk og etter bruksområde

Konferanse 12.-14.september 2013

F1010003

Program:

Variasjonar i småbåtbygging

Variations in clincer built boats

Korleis har den vesle, klinkbygde trebåten endra seg gjennom historia?

Kva skilnader er det på småbåtane langs norskekysten, og elles i det nordatlantiske området?

Kva skilnader er det som fortel om ulike bruksområde?