Oselvarverkstaden

Oselvarverkstaden er ei stifting som Os kommune, Hordaland fylkeskommune og Os båtbyggjarlag står bak. Føremålet er å ta vare på handverkskunnskapen, og både kommunen og fylkeskommunen yter tilskot til drifta, slik at verkstaden kan bruka mykje tid på kunnskapsoverføring og tileigning.

Flyfoto over Osøyro, Oselvarverkstaden ligg i sentrum, like ved brua som går over Oselva.

Oselvar til sals

Verkstaden byggjer oselvarbåtar på bestilling, reparerer båtar og tek på seg konsulentoppdrag som har med dokumentasjon og vurdering av båtar å gjera. Verkstaden har normalt 1 –1,5 års leveringstid for nye båtar, og eit par månaders ventetid på større reparasjonar. Hvis du ikkje har tid til å vente, har vi våren 2017, ein færing som er klar for sjøsetting. 

Besøk Oselvarverkstaden

Utstillinga har ope for publikum mandag til fredag 13.00 til 15.00.  Somme dager er vi ute på oppdrag, i skogen eller vi sager tømmer. Derfor oppmodar vi langveisfarande å forsikre seg om at vi er til stades før dei legg turen. Utstillinga er gratis.

Omvisning med foredrag: Mandag til fredag kl 11.00 – 15.00: kr 100,- pr pers. 

Omvisning kveld og helg etter avtale, minimum kr 1200,- eller 150,- pr person.

 

The exhibition is open Monday to Friday: 11.00 – 15.00

Contact: 56 57 52 55 / 957 05 824