Forskning

I 2016 starta båtbyggar Maik Riebort eit forskingsprosjekt med støtte frå Norsk Kulturråd og Stiftelsen Oselvarverkstaden. Prosjektet har fått namnet «Oselvaren. Korleis kulturell utveksling har prega den norske båtbygginga. Ein eksempelstudie.»

Artikkelen som vart publisert 1.april 2017.

 

Der Oselvar Wie kultureller Austausch den norwegischen Bootsbau geprägt hat. Eine Fallstudie. Von Maik Riebort

Hier ist der Bericht in deutscher Sprache: