Tømmerskjering

No er me igang med å skjera tømmer og innved, med godt ekstramannskap. ørre Skodvin frå Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Even Thomsen, elev på Nore Neset skule i arbeidsveke på Oselvarverkstaden og innleigd arbeidsmann Knut Hetleflåt i tillegg til det vanlege mannskapet. Det skal skjerast båtastokkar, mykje innved, mellom anna rotknea me grov sist veke, og ein eikestokk.