Båt nr 28

Bygg nummer 28 frå Oselvarverkstaden ligg og duppar ved piren vår. Det er godt å kvila augo på.

540891_355944747808579_188472820_n