Nyhetssaker

NRK Museum

13.februar fekk vi besøk av Jan Henrik Ihlebæk frå programmet Museum i NRK P2. Han gjorde opptak i skogen, verkstaden og på sjøen. Vi gler oss til å høyra det ferdige resultatet. På bilde ser du Jan Henrik Ihlebæk saman med Maik i verkstaden og med Leif Harald i skogen. Her kan du høyra...

Les meir

Oppmålingsprosjekt

Har du ein gammal Oselvar liggjande? Fint om du kan la båtbyggjarane ved Oselvarverkstaden få kikka på han. Kanskje du har ein båt som er sjeldan i fasong, innreiing eller storleik. Båtbyggjarane kan henta fram mykje kunnskap gjennom å måla opp båtar. Dette er svært nyttig for oss når vi skal byggja nye båtar i...

Les meir

Ein glad båtkjøpar henta sin nye Oselvar i dag

2. desember 2016: Spanande å sjå heile prosessen sa Jarl Andre Reigstad då han henta sin nye båt i dag. Eg kjøper jo ikkje berre ein båt, men ein opplevelse. Han har fulgt båtbyggjinga tett heile vegen. Oselvaren hans er bygg nr 86 frå verkstaden....

Les meir

UNESCO

Addis Ababa, Ethiopia, torsdag 1. desember kl 22.45: Endeleg er det klart: Oselvarverkstaden og oselvarkulturen er første nordeuropeiske handverk/kulturutrykk oppført på UNESCO-lista: Beste vernepraksis for å ta vare på immateriell kulturarv.        Tiltaket har tittelen: «The Oselvar boat – reframing a traditional learning process of building and use to a modern context». Til UNESCO’s konvensjon om immateriell kulturarv er det knytt tre ulike lister: «truga kulturuttrykk», «representativ liste» og «beste vernepraksisar». Innanfor sistnemnde er det til no berre teke opp 12 tiltak på...

Les meir

Følg oss på Facebook og Instagram

Site nytt finn du her: Facebook      –    ...

Les meir

Oselvarverkstaden nominated to a UNESCO-list

Oselvarverkstaden and the usage of the Oselvar boat are nominated to the «Register of Best Safeguarding Practices» according to UNESCO’s convention of intangible cultural heritage. The application is prepared and written by Oselvarverkstaden and submitted by the Norwegian Ministry of Culture on behalf of the State of Norway. The nominated project has the title «The Oselvar boat – reframing a traditional learning process of building and use to a modern...

Les meir

Variasjon i småbåtbygging – historisk, geografisk og etter bruksområde

Konferanse 12.-14.september 2013 Program: Variasjonar i småbåtbygging Variations in clincer built boats Korleis har den vesle, klinkbygde trebåten endra seg gjennom historia? Kva skilnader er det på småbåtane langs norskekysten, og elles i det nordatlantiske området? Kva skilnader er det som fortel om ulike...

Les meir

Kurs

Oppmålingskurs på Oselvarverkstaden. Arne Emil Christensen lærer båtbyggjarane å måla opp båtar til dokumentasjon....

Les meir