Nyhetssaker

Ein glad båtkjøpar henta sin nye Oselvar i dag

2. desember 2016: Spanande å sjå heile prosessen sa Jarl Andre Reigstad då han henta sin nye båt i dag. Eg kjøper jo ikkje berre ein båt, men ein opplevelse. Han har fulgt båtbyggjinga tett heile vegen. Oselvaren hans er bygg nr 86 frå verkstaden....

Les meir

UNESCO

Addis Ababa, Ethiopia, torsdag 1. desember kl 22.45: Endeleg er det klart: Oselvarverkstaden og oselvarkulturen er første nordeuropeiske handverk/kulturutrykk oppført på UNESCO-lista: Beste vernepraksis for å ta vare på immateriell kulturarv.        Tiltaket har tittelen: «The Oselvar boat – reframing a traditional learning process of building and use to a modern context». Til UNESCO’s konvensjon om immateriell kulturarv er det knytt tre ulike lister: «truga kulturuttrykk», «representativ liste» og «beste vernepraksisar». Innanfor sistnemnde er det til no berre teke opp 12 tiltak på...

Les meir

Følg oss på Facebook og Instagram

Site nytt finn du her: Facebook      –    ...

Les meir

Oselvarverkstaden nominert til UNESCO-liste

Oselvarverkstaden og oselvarkulturen er nominert til UNESCO-lista «Best Safeguarding Practices» – Beste vernepraksisar – etter konvensjonen om immateriell kulturarv. Søknaden er utarbeidd av Oselvarverkstaden, og Kulturdepartementet har sendt han til UNESCO på vegner av den norske staten. Tiltaket som er nominert har tittelen: «The Oselvar boat – reframing a traditional learning process of building and use to a modern context». Til UNESCO’s konvensjon om immatriell kulturarv er det knytt tre ulike lister: «truga kulturuttrykk», «representativ liste» og «beste vernepraksisar». Innanfor...

Les meir

Variasjon i småbåtbygging – historisk, geografisk og etter bruksområde

Konferanse 12.-14.september 2013 Program: Variasjonar i småbåtbygging Variations in clincer built boats Korleis har den vesle, klinkbygde trebåten endra seg gjennom historia? Kva skilnader er det på småbåtane langs norskekysten, og elles i det nordatlantiske området? Kva skilnader er det som fortel om ulike...

Les meir

Kurs

Oppmålingskurs på Oselvarverkstaden. Arne Emil Christensen lærer båtbyggjarane å måla opp båtar til dokumentasjon....

Les meir

Helge og «Sofie»

«Sofie» er bygg nummer 74 frå Oselvarverkstaden, levert i mai 2012. Bjørn er den glade eigaren!

Les meir

Bygg nr 75

Bygg nummer 75 frå Oselvarverkstaden nesten klar til levering. No er det seglbenkene som skal på plass. Det vil finnast ein glad eigar av ein ny båt før...

Les meir