Butikken

 

I første høgda på verkstaden finn du eit butikkhjørne. Her kan du kjøpa blant anna bøker, årar, smykke, keramikk og ein flott modell av ein oselvar.

Ymse deleprisar:

Hamleband              88,00            110,00
1 par keipar          2 400,00         3 000,00
1 par årar, grunnpris          4 000,00         5 000,00
1 par årar, blåmann          3 600,00         4 500,00
Eikelappar             400,00            500,00
Pussing             560,00            700,00
Rorstong          1 800,00         2 250,00
Ror med sveiv          6 500,00         8 125,00
Rorbeslag, pik          2 500,00         3 125,00
Rorbeslag, tein          2 900,00         3 625,00
1 par vantkrokar             900,00         1 125,00
1 sett stamnbeslag          1 800,00         2 250,00
Rund mast          3 000,00         3 750,00
Rund mast, hol          5 000,00         6 250,00
Kryssholdt             200,00            250,00
Kinnbakkar             150,00            187,50
Rund spri          2 800,00         3 500,00
Rund spri, hol          4 800,00         6 000,00
Bom med gaffel          2 500,00         3 125,00
Mastefisk, tilpassa og montert          1 300,00         1 625,00
Ausekar          1 500,00         1 875,00
Fiskekiste          6 400,00         8 000,00